Skip Content
U.S. Flag
  
  

Old Senate Chamber


The Old Senate Chamber

credit: U.S. Senate Commission on Art